Tot onze spijt melden wij u het overlijden van ons erelid Eduard Mathues.

Eduard was een stichtend lid van onze Wielerclub, waarin hij tijdens de beginjaren de rol van penningmeester vervulde. 

Ook de laatste jaren bleef hij trouw op post bij onze wielerwedstrijden waar hij de taak van signaalgever op zich nam.

Ook bij onze andere activiteiten konden we steevast op Eduard rekenen.

Met het overlijden van Eduard verliezen we een stichtend lid van onze Wielerclub. Hiervoor werd hij dan ook geëerd door Cycling Vlaanderen tijdens de 50-jarige viering van onze Koninklijke Wielerclub. 

 

Langs deze weg, willen wij ook onze steun betuigen aan de familie en vrienden.

Eduard, we zullen je missen.

Huldiging van Eduard tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Wielerclub.

Foto boven: Eduard werd gehuldigd als stichtend lid op het 50-jarig bestaan van onze Wielerclub. 

Beste sportvrienden, 

Na reeds eerder ons volledig wedstrijdprogramma van 2020 geannuleerd te hebben, met inbegrip van onze jaarlijkse uitstap, willen wij u ook melden dat wij eveneens overgaan tot annulering van onze jaarlijkse pensenkermis die normaal gezien ging doorgaan op zaterdag 7 november 2020.

Wij beseffen als club maar al tegoed dat deze activiteiten in deze moeilijke periode niet het allerbelangrijkste zijn. De veiligheid van éénieder van ons staat immers centraal. Wielerclub Heide Sportief Linter wenst daarom dan ook u en uw familie een goede gezondheid toe in deze bizarre tijden.

Tevens willen wij van deze gelegenheid ook gebruikmaken om onze hoofdsponsors en onze sponsors een hart onder de riem te steken. We doen dan ook een warme oproep aan de inwoners van Linter om zoveel mogelijk de lokale handel te steunen. Zij zullen zeker en vast onze steun kunnen gebruiken.

Hopelijk tot zeer binnenkort en hou jullie allen gezond,

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Koninklijke Wielerclub Heide Sportief Linter

Geachte wielerliefhebber, 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Linter heeft besloten om een negatief advies toe te kennen betreffende de organisatie van de wielerwedstrijd voor Nieuwelingen van woensdag 5 augustus 2020 te Heide Linter. Bijgevolg wordt deze wedstrijd geannuleerd. 

We hadden als club een heel mooi sportief topprogramma uitgewerkt voor 2020, maar spijtig genoeg verloopt dit jaar niet zoals iedereen het gehoopt had. Net zoals vele andere verenigingen, zagen wij ook ons programma smelten als sneeuw voor de zon. 

Wij beseffen als club maar al tegoed dat deze activiteiten in deze moeilijke periode niet het allerbelangrijkste zijn. Wielerclub Heide Sportief Linter wenst daarom dan ook u en uw familie een goede gezondheid toe in deze bizarre tijden.

Tevens willen wij van deze gelegenheid ook gebruikmaken om onze hoofdsponsors en onze sponsors een hart onder de riem te steken. We doen dan ook een warme oproep aan de inwoners van Linter om zoveel mogelijk de lokale handel te steunen. Zij zullen zeker en vast onze en uw steun kunnen gebruiken.

Hopelijk tot zeer binnenkort en hou jullie allen gezond,

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Koninklijke Wielerclub Heide Sportief Linter