Geschiedenis

Algemeen:

De oudste documenten teruggevonden op de wielerbond met betrekking tot onze club dateren van het jaar 1966.

In feite, bestaat onze club reeds langer, maar de club en zijn activiteiten zijn een tijdje tussen de opstart eerder en het jaar 1966 gestopt geweest. Vandaar dus dat wij daarna het jaar 1966 als oprichtingsjaar genomen hebben.

In eerste instantie was onze club een feitelijke vereniging, maar vanaf het jaar 2003 zijn we overgegaan naar een V.Z.W., met als zeteladres : Papenstraat 10 – 3350 Linter.

Onze club telt op dit ogenblik liefst 36 leden, waaronder  we nog steeds 4 stichtende leden terugvinden, zijnde Eduard Mathues, Jozef Solias,  

Georges Willems en Robert Mellaerts (die destijds als actief renner de club eveneens mee oprichtte – zie ook foto uit de oude doos).

In het verleden, voorzag onze club bij hun wedstrijden de aankomsten steeds op een andere plaats op de Heidestraat, namelijk telkens aan 

een cafe, zijnde aan de cafes “bij Belleke”, “bij Pittes”, “bij Magda en Johnny”, “bij Gaaike” en “bij Christ”, terwijl hun lokaal destijds gelegen was bij Gaaike.  Soms werd er ook eens uitgeweken naar de Bredestraat om aan cafe De Nachtridders eveneens een aankomst te voorzien.

Maar na verloop van tijd, bleef er slechts 1 cafe meer over op de Heidestraat, namelijk bij Pittes (cafe Kapelvrienden), en vanaf ongeveer het jaar 2000 werd dit hun lokaal en aankomstplaats.

Spijtig genoeg sloot ook deze cafe in 2013 zijn deuren, zodat de aankomst nu aan het gemeentepleintje zal plaatsvinden,  waar er de nodige tenten zullen voorzien worden.

Tot op heden, organiseert de club elk jaar een 4 of 5-tal wielerwedstrijden, waarbij men probeert om elke categorie eens per jaar uit te nodigen. (ook de dames en miniemen en aspiranten komen soms aan bod).

Belangrijke organisaties in het verleden :

In het jaar 1976 was men kandidaat (tesamen met de wielerclubs uit Neerlinter en Drieslinter) voor het Kampioenschap van Belgie voor de toenmalige liefhebbers, omdat we in onze gemeente de grote belofte “Eddy Schepers” hadden wonen. Spijtig genoeg ging het kampioenschap naar de wielerclub uit Lembeek, maar gelukkig werd onze Eddy daar wel Kampioen van Belgie. Eigenaardig genoeg, bleek er achteraf iets gebeurd te zijn bij de toekenning van dit kampioenschap waardoor er nadien nog een schadevergoeding door de bond werd uitgekeerd aan de drie clubs uit Linter.

Onze club heeft ook in de jaren 1992 en 1993 deelgenomen aan de “Spar-classic” voor nieuwelingen. Een regelmatigheidswedstrijd bestaande uit 10 wedstrijden verdeeld over heel Belgie.

In 2001, werd er het Kampioenschap van Vlaams-Brabant voor beloften  georganiseerd met Jurgen Van Goolen als overwinnaar en in 2003 het Kampioenschap van Vlaams-Brabant voor juniores met Fabio Polazzi als eindwinnaar.

Ondertussen, vanaf 2011, organiseren we ook jaarlijks een klimwedstrijd voor juniores in onze naburige gemeente Ransberg (Kortenaken), een wedstrijd die gesmaakt wordt door zowel de renners als de toeschouwers.

Jaarlijkse organisaties :

Het blijft ook in de toekomst onze betrachting om jaarlijks dit aantal van 4 of 5 wedstrijden voor alle categoriën te organiseren, alsook om af en toe een grotere wedstrijd te plannen op onze activiteitenkalender.

Ook op sportief vlak, volgen we natuurlijk de prestaties  van alle Belgische renners, want meerdere keren hebben we al  een bus ingelegd  naar het BK of WK op de weg of in het veld.

Naast deze sportieve bezigheden, zijn we ook goed sociaal geëngageerd in ons gehuchtje Heide, dat deel uitmaakt van de deelgemeente Neerlinter. Jaarlijks maken we in augustus een culturele uitstap met bus en organiseren we in juli  (tesamen met de voetbalclub Sporting Heide Linter) “heidekermis” (zie activiteitenplanning).  Tweemaal in de 7 jaar, wordt er ook bij de winterkermis, namelijk op 13 december, de Sint-Luciefeesten georganiseerd aan de kapel op de Heide. Daarnaast wordt er ook soms een bus ingelegd naar één of ander concert of festival waarbij telkens ook alle inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen.

Begin 2011, werden alle inwoners van Heide Linter, alsook de sponsors van de club uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de club, die toen ook georganiseerd werd in kader van het 45-jarig bestaan van onze club.